-A A +A

Zarząd Klubu

Prezes
Eugeniusz Taczkowski

Zastępca
Robert Perdek

Sekretarz
Jagoda Wojciechowska

Skarbnik
Krzysztof Dzięcioł

Członek Zarządu
Dariusz Roszyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jan Chodakowski

Zastępca przewodniczącego
Ryszard Kożuch

Sekretarz
Paweł Sowiński