-A A +A

Zarząd Klubu

Prezes
Eugeniusz Taczkowski

Zastępca
Robert Perdek

Sekretarz
Jagoda Wojciechowska

Skarbnik
Krzysztof Dzięcioł

Członek Zarządu
Dariusz Roszyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jan Chodakowski

Zastępca przewodniczącego
Ryszard Kożuch

Sekretarz
Paweł Sowiński

Strona Internetowa

Administrator
Grzegorz Taczkowski